Bilder fra 2017 er på plass

Endelig har jeg fått redigert de fleste bildene fra 2017. Noen få står fremdeles i rest av forskjellige årsaker, men de kommer nok på plass etterhvert. Det har blitt litt etterslep på Humans of Nyhavna i år, men det er gøy å komme i gang igjen :-). En av de tingene som har tatt redigeringstid fra meg i år, har vært et slags “barn” av dette prosjektet, nemlig Ilinger Gatelangs, som også er en miljøskildring gjennom portretter fra en bydel i Trondheim. Dette prosjektet ble stilt ut under Trondheim Gatekunstfestival i Ila.

2017 hadde litt mer industrifolk enn 2016, særlig er jeg glad for å ha fått forankringen i selve havnearbeidet inn i prosjektet, ved Trondheim Losse- og Lastekontor. Både stor- og småindustri er ellers representert, skjæringspunktet mellom industri, gründervirksomhet og kultur møter vi hos Aalberg Audio, og så har vi adskillige kulturarbeidere også på plass.

Se hele galleriet


Humans of Nyhavna of Humans

Selv om Humans of Nyhavna-prosjektet i mine øyne primært er et kunstprosjekt, har bildene allerede hatt flere klart «nyttige» brukskontekster. Festivalen «Hendelser på Nyhavna» i juni 2016 fikk en visuell forankring til menneskene som sto bak, og de store dukene med bilder kunne også være med å definere festivalområdet: både som profilering eksternt og til å etablere et menneskevennlig rom vis-a-vis byggeplass og tekniske installasjoner. Jeg er superglad for å kunne delta slik med bildene!

Likevel er det mer spennende grunner enn utsmykning og profilering som gjør at jeg som fotokunstner er interessert i å arbeide med dette materialet. Her er et par av dem:

Stedet former folket

Et viktig aspekt ved bildene til prosjektet Humans of Nyhavna er portrettet av hvordan et menneske trer frem med en ganske bestemt side av seg selv. Foreløpig er det vel knapt noen som bor fast på Nyhavna, så alle har i større eller mindre grad reist dit i et bestemt ærend. Det er en veldig fin oppgave å skildre en såpass avgrenset og bestemt del av et menneskes liv. Avbildningen skal ikke være et dybdeportrett av en persons «sanne karakter», men den fasetten som trer frem med Nyhavna som ansats.

Etter hvert blir det trolig boliger på Nyhavna. Det skal bli interessant å se hvordan folkene da formes av stedet – som da selv har blitt endret.

Folket former stedet

Mennesket setter alltid spor. For Nyhavna sin del er det jo svært konkret, ettersom hele området er anlagt på det som tidligere var langgrunne Lademofjæra. At mennesket omgir seg med og lever i sine egne spor er uhyre spennende, særlig når vi ser hvordan helt forskjellige liv preger de samme omgivelsene på forskjellige måter, samtidig. Derfor er det et poeng for prosjektet Humans of Nyhavna at miljøet rundt personen på noe vis trer fram sammen med henne eller ham. Det er fascinerende hvor forskjellig det kan bli selv om det er, mer eller mindre, det samme stedet.

Stedet henter for vårt øye sin identitet fra de menneskene som preger det. Som fotokunstner vil jeg gjerne peke på at alt vi driver med vever seg sammen med den verden vi er en del av. Dette er også en fotografisk utfordring: Humans of Nyhavna blir, i sum, et portrett også av et sted.

1
Using Format