Personvern vs ytringsfrihet

Humans of Nyhavna er eksplisitt et kunstprosjekt, og faller derfor teknisk sett inn under hva Datatilsynet vurderer som unntak i personopplysningsloven

Dette hindrer naturligvis ikke at jeg kan bruke rammeverket knyttet til forvaltning av personopplysninger for å sette en god standard for hvordan jeg omgås avbildninger av deltakerne i prosjektet. Denne siden vil derfor si noe om hvordan bildene brukes i selve kunstprosjektet, men særlig hvordan andre personopplysninger, særlig deltakelse i epostlister, vil bli forvaltet.

Hvem er ansvarlig

Behandlingen av dine personopplysninger er det jeg selv som er ansvarlig for. Teknisk sett mitt enkeltpersonsforetak med organisasjonsnummer 980 262 642 i Brønnøsundregistreret.

Jeg bruker også noen tjenester som i praksis blir å behandle opplysninger i noen tilfeller, nemlig format.com (personverninfoside) for selve nettstedet og MailChimp (personverninfoside) for nyhetsbrev.

Dette nettstedet bruker Google Analytics med anonymisering av IP-adresser . Se Googles egen side om hvordan de håndterer personvern. Jamfør Datatilsynets informasjon om statistikk og analyse av nettsider.

Formålet med innsamlingen av data

Ifølge personvernlovgivingen, er også en avbildning av en person en personopplysning som skal håndteres. Prosjektet Humans of Nyhavna er i sitt vesen innsamling av slike "opplysninger", nemlig at noen er tilstede i et bestemt miljø på en bestemt tid. Formålet er altså å skape et kunstprosjekt som skildrer denne relasjonen.

På nettstedet, gjennom en ekstern håntering av epostlister, eller ved å gi uttrykkelig samtykke ved fotograferingen, kan den som er interessert gi meg kontaktinfo som gjør det mulig for meg å holde kontakt med de som er interessert i oppdateringer om arbeidet mitt enten fordi de er avbildet eller har meldt sin interesse feks under utstillinger eller på nettsiden

Jeg har også et kontaktskjema på nettsiden, for å ta imot henvendelser på nett.

Jeg samler ikke inn opplysninger for å sende uønsket epost eller lignende.

Lagringens varighet

Deltakelse i kunstprosjektet er helt frivillig, og i utgangspunktet er jeg villig til å finne 

Epostlister knyttet til kunstprosjektet vil minst en gang i året bli vurdert i forhold til aktualitet. På et tidspunkt vil de som står der bli invitert til å komme over på en mer generell liste som jeg vil bruke så lenge jeg arbeider med kunst.

Opplysninger mottatt gjennom kontaktskjemaet, og lignende korresponanse, vil lagres som epost hos meg.

Dine rettigheter

Ta kontakt med meg hvis du ønsker innsikt i hva jeg har lagret, trenger å slette eller endre dem, eller har bestemte ønsker om hvordan opplysningene blir behandlet. Jeg er kunstner og har ingen interesse i å gjøre deg fortred!

Dersom du ønsker å klage på min behandling av personopplysninger, må du ta kontakt med Datatilsynet i Norge eller et tilsvarende organ der du bor eller et regelbrudd har funnet sted.

Kontakt meg om personvern!

Theodor With, tlf 938 86 338

Bergsbakken 3, 7052 TRONDHEIM

theodor@theodorwithfoto.no

Using Format